Adverbs – bijwoorden

Adverbs deal with:

  • A predicate: Hij loopt hard. (He walks fast). Wanneer gaat hij weg? (When does he leave?)
  • An adjective: Dat is een erg mooie kanarie (that is a very nice canary). Dat is een tamelijk groot meisje. (That’s a pretty big girl)
  • Another adverb: Hij loopt heel snel (He walks really fast). Hij praat erg hard. (He talks really loud)Note:
   Some adverbs can be split:
   Daarbij laat ik het. – Daar laat ik het bij.
   Still, daar (…) bij is one sentence element.