Prepositional object – voorzetselvoorwerp

Prepositional object

A prepositional object always starts with a preposition.
Prepositional objects occur in sentences in which the predicate partly consists out of a verb + a preposition to go with that verb.

The preposition connects the prepositional object to the predicate.

Some examples:

  1. Ik twijfel aan deze methode.(twijfelen aan)
   (I have my doubts about this method) – to have doubts about
  2. Ikben niet tevreden met deze computer. (tevreden zijn met)
   (I’m not at all content with this computer) – to be content with
  3. Ik luisterniet graag naar hem. (luisteren naar)
   (I don’t like listening to him) – to listen to
  4. Ikwaarschuwde haar voor de gevolgen. (waarschuwen voor)
   I warned her for the consequences. – to warn for
  5. Ik verlang al maanden naar haar . (verlangen naar)
   ( I have longed for her for months.) – To long for

Underlined are the prepositional objects.

Prepositional object or adverbial object?

The part of a sentence starting with a prepositional indicating a place, is in fact an adverbial object.

Examples:

  1. Hij wacht op de brug.
   He’s waiting on the bridge. (on the bridge = adverbial object)
  2. Zij wacht op haar vriendinnen. (op haar vriendinnen = voorzetselvoorwerp)