Prepositional object – voorzetselvoorwerp

Prepositional object

A prepositional object always starts with a preposition.
Prepositional objects occur in sentences in which the predicate partly consists out of a verb + a preposition to go with that verb.

The preposition connects the prepositional object to the predicate.

Some examples:

 1. Ik twijfel aan deze methode.(twijfelen aan)
  (I have my doubts about this method) – to have doubts about
 2. Ikben niet tevreden met deze computer. (tevreden zijn met)
  (I’m not at all content with this computer) – to be content with
 3. Ik luisterniet graag naar hem. (luisteren naar)
  (I don’t like listening to him) – to listen to
 4. Ikwaarschuwde haar voor de gevolgen. (waarschuwen voor)
  I warned her for the consequences. – to warn for
 5. Ik verlang al maandennaar haar . (verlangen naar)
  ( I have longed for her for months.) – To long for

Underlined are the prepositional objects.

Prepositional object or adverbial object?

The part of a sentence starting with a prepositional indicating a place, is in fact an adverbial object.

Examples:

 1. Hij wacht op de brug.
  He’s waiting on the bridge. (on the bridge = adverbial object)
 2. Zij wacht op haar vriendinnen. (op haar vriendinnen = voorzetselvoorwerp)
  She’s waiting on her friends. (on her friends = prepositional object)