Cardinals and ordinals – telwoorden

CARDINALS AND ORDINALS

Definite cardinals (htw =hoofdtelwoord) are exact numbers: twee (2), elf (11), driezestiende (3/16), miljoen (a million) enz.
Definite ordinals (rtw = rangrelwoord): tweede (van twee) (2nd), honderdste (100th), enz.
Indefinite cardinals indicate an inexact amount: veel (many), sommige (some), alle (all), enz.
Indefinite ordinals are mostly derived from indefinite cardinals What day of the month ist? De hoeveelste hebben wij? hoeveelste (van hoeveel).