Verbs – werkwoorden

Verbs

 • Substantive verbs are verbs that can form a predicate all by themselves.
  Ik wil dansen. I want to dance. (the word dansen alone can form a predicate: Wij dansen – We dance).
 • Coppulas are verbs that help form a nominal predicate. Some coppulas: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken en blijken.
  Hij wordt leraar. He becomes a teacher. Hij is oud. He is old. Hij blijft vervelend. He stays annoying.
 • Auxiliary verbs help form a verbal or nominal predicate.
  There are different types of auxiliaries:
 • Auxiliaries that indicate time: hebben, zijn en zullen.
  Ik zal morgen gaan. Mijn zus heeft kilometers gelopen. Hij is weggegaan.
  I shall go tomorrow. My sister has ran kilometres. He has left.
 • Auxiliaries of the passive: worden en zijn.
  Je wordt door hen bedrogen. – You are being cheated on by them.
  Mijn fiets is gemaakt door Leo. – My bike has been fixed by Leo.
 • Other auxiliaries: kunnen, mogen, moeten,willen,laten enz.
  Ik wil komen. Ik kan niet komen. Je moet hem halen.
  I want to come. I can’t come. You have to get him.