Language guide on holiday – taalgids voor op vakantie

GENERALALGEMEEN
 YES – NO (THANK YOU)JA – NEE (DANK U)
YOU’RE WELCOMENIETS TE DANKEN
THERE YOU GOALSTUBLIEFT
THANK YOUDANK U WEL
COULD YOU HELP ME?KUNT U MIJ HELPEN?
I DON’T SPEAK DUTCH.IK SPREEK GEEN NEDERLANDS.
I (DON’T) UNDERSTAND YOU.IK BEGRIJP U  (NIET).
THAT’S VERY NICE OF YOU.DAT IS ERG AARDIG VAN U
DO YOU SPEAK ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN?SPREEKT U ENGELS/FRANS/DUITS?
HOW DO SAY THAT IN DUTCH?HOE ZEG JE DAT IN HET NEDERLANDS?
WHAT’S UP?WAT IS ER?
HOW ARE YOU DOING?HOE GAAR HET MET U?
FINE, THANK YOUGOED DANK U
WHAT’S YOUR/ HIS/ HER NAME?HOE HEET U/HIJ/ZIJ?
WHAT’S YOU ADDRESS?WAT IS UW ADRES?
IT’S BEEN VERY NICE TO MEET YOU.HET WAS ERG LEUK U TE ONTMOETEN.
SAY HI TO…DOE DE GROETEN AAN…
FOR RENT – RENTEDTE HUUR – VERHUURD
ELEVATORLIFT
PLATFORMPERRON
MAILBOXBRIEVENBUS
FULL/PACKEDVOL
ENTRANCE/EXITIN-/UITGANG
COLD – WARM (HOT)KOUD – WARM (HOT)
FORBIDDEN – ALLOWEDVERBODEN – TOEGESTAAN
DANGERGEVAAR
LADIES – GENTLEMENDAMES – HEREN
Exercise 1Oefening 1
  
TIMETIJD
ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TENEEN, TWEE, DRIE, VIER, VIJF, ZES, ZEVEN, ACHT NEGEN, TIEN
TWENTY, THIRTY, FOURTY, FIFTY, SIXTY, SEVENTY, EIGHTY, NINETY, ONEHUNDRED, ONETHOUSANDTWINTIG, DERTIG, VEERTIG, VIJFTIG, ZESTIG, ZEVENTIG, TACHTIG, NEGENTIG, HONDERD, DUIZEND
WHAT TIME IS IT?HOE LAAT IS HET?
IT’S….HET IS … UUR.
IT’S HALF PAST…HET IS HALF …
IT’S A QUARTER TO/ PAST …HET IS KWART VOOR/OVER…
IT’S FIVE/TEN TO/ PAST …HET IS VIJF/TIEN VOOR/OVER HALF …
MORNING – IN THE MORNINGOCHTEND – ‘S OCHTENDS
AFTERNOON – IN THE AFTERNOONMIDDAG – ‘S MIDDAGS
EVENING – IN THE EVENINGAVOND – ‘S AVONDS
NIGHT – AT NIGHTNACHT – ‘S NACHTS
TODAY – YESTERDAY – TOMORROWVANDAAG – GISTEREN – MORGEN
THIS MORNING – THIS AFTERNOON – THIS EVENING – TONIGHTVANMORGEN – VANMIDDAG – VANAVOND – VANNACHT
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAYMAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
DAY – WEEK – MONTH – YEARDAG – WEEK – MAAND – JAAR
NEXT WEEK/ MONTHVOLGENDE WEEK/MAAAND
NEXT YEARVOLGEND JAAR
ExerciseOefening
  
TRAVELLINGREIZEN
WHERE’S THE TOURIST INFORMATION?WAAR IS DE VVV?
STATIONSTATION
IS THERE A BUS/ TRAIN/ TRAM/ TUBE/ BOAT TO…?GAAT ER EEN BUS/ TREIN/T RAM/ METRO/ BOOT NAAR…?
WHAT TIME DOES THE NEXT/ FIRST/ LAST BUS..TRAIN..TUBE..BOAT LEAVE?HOE LAAT/ WAAR VERTREKT DE VOLGENDE/EERSTE/ LAATSTE/ BUS/ TRAM/ METRO/ BOOT TREIN ?
WHERE DO I HAVE TO CHANGE?WAAR MOET IK UIT-/OVERSTAPPEN?
HOW MUCH IS A TICKET?WAT KOST EEN KAARTJE?
WHERE CAN I BUY TICKETS?WAAR KAN IK KAARTJES KOPEN?
WHERE CAN I FIND A CAB?WAAR KAN IK EEN TAXI VINDEN?
WHERE CAN I GET/BUY A MAP?WAAR KAN IK EEN PLATTEGROND VINDEN/ KOPEN?
COULD YOU TELL ME HOW TO GET TO…?KUNT U MIJ DE WEG WIJZEN NAAR…?
THIS IS MY LUGGAGE.DIT ZIJN MIJN KOFFERS.
YOUR PASSPORT, PLEASE.UW PASPOORT ALSTUBLIEFT
COULD YOU OPEN YOUR SUITCASE?WILT U UW KOFFER OPENMAKEN?
WHERE CAN I STORE MY LUGGAGE/ WHERE CAN I FIND A LUGGAGE DEPOT?WAAR KAN IK EEN BAGAGEDEPOT VINDEN?
I LOST MY SUITCASE/ BAG.IK BEN MIJN KOFFER/ TAS KWIJT.
I’VE BEEN ROBBED!IK BEN BESTOLEN.
I’M SEASICK.IK BEN ZEEZIEK.
WHERE CAN I FIND THE POLICE?WAAR KAN IK DE POLITIE VINDEN?
SINGLE JOURNEYENKELE REIS
RETURNRETOUR
FIRST/SECOND CLASSEERSTE/TWEEDE KLASSE
WHERE CAN I REFUEL?WAAR KAN IK TANKEN?
IS THERE A TOILET (‘ROUND HERE)?IS HIER EEN TOILET?
I’VE GOT CAR TROUBLE. I’M …KM AWAY FROM …IK STA MET PECH OP …KM VAN …
COULD YOU FIX/REMOVE MY CAR?WILT U MIJN AUTO REPAREREN/WEGHALEN?
WHEN WILL MY CAR BE FIXED?WANNEER IS MIJN AUTO KLAAR?
WHERE CAN I RENT A CAR/BIKE?WAAR KAN IK EEN AUTO/FIETSHUREN?
WHERE CAN I FIND A HOTEL/CAMPSITE?WAAR KAN IK EEN HOTEL/CAMPING VINDEN?
HOW MUCH IS A ROOM/CAMPSPOT PER NIGHT FOR … PERSONS?WAT KOST EEN KAMER/ CAMPINGPLAATS PER NACHT VOOR .. PERSONEN?
COULD I SEE THE ROOM/SPOT?MAG IK DE KAMER/PLEK  ZIEN?
HOW MUCH DOES BREAKFAST/ DINNER COST?WAT KOST HET ONTBIJT/EEN DINER?
THE KEY OF ROOM NO. … , PLEASE.DE SLEUTEL ALSTUBLIEFT VAN KAMER…?
‘TIL WHAT TIME CAN WE HAVE BREAKFAST?TOT HOE LAAT KUNNEN WE ONTBIJTEN?
WHAT TIME DO WE HAVE TO LEAVE?HOE LAAT MOETEN WE VERTREKKEN?
THE BILL, PLEASE.KAN IK DE REKENING KRIJGEN?
WHERE’S THE HARBOUR?WAAR IS DE HAVEN?
CAN I MOORE THE BOAT HERE?MAG IK HIER AANLEGGEN?
HOW MUCH ARE THE DOCK DUES?WAT IS HET LIGGELD?
  
  
THE WEATHERHET WEER
WHAT’S THE WEATHER GOING TO BE LIKE?WAT VOOR EEN WEER WORDT HET?
THE WEATHER WILL BE NICE/BAD.HET WORDT MOOI/SLECHT WEER.
WILL IT GET COLDER/WARMER?WORDT HET KOUDER/WARMER?
WILL THE SUN BE SHINING?GAAT DE ZON SCHIJNEN?
WILL IT RAIN/ SNOW/ HAIL/ MIST/ STORM?HET GAAT REGENEN/SNEEUWEN/HAGELEN/MISTEN/STORMEN.
WILL THE WEATHER STAY LIKE THIS?BLIJFT HET WEER ZO?
HOW MANY DEGREES WILL IT BE?HOEVEEL GRADEN WORDT HET?
WHAT’S THE TEMPERATURE OF THE WATER?WAT IS DE TEMPERATUUR VAN HET WATER?
  
  
SHOPPENWINKELEN
WHERE CAN I FIND A BANK?WAAR VIND IK EEN BANK?
CAN I USE MY DEBIT CARD?KAN IK PINNEN?
I’D LIKE TO CHANGE MONEY.IK WIL GELD WISSELEN
I’D LIKE TO TRANSFER MONEY.IK WIL GELD OVERMAKEN.
THIS IS THE NR. OF MY BANKACCOUNTDIT IS MIJN BANK-/ GIRONUMMER.
AT WHAT TIME DOES THE STORE OPEN/CLOSE?HOE LAAT GAAT DE WINKEL OPEN /DICHT?
WHAT DAY DO THE STORES CLOSE?OP WELKE DAG ZIJN DE WINKELS GESLOTEN?
WHERE CAN I BUY … ?WAAR KAN IK … KOPEN?
HOW MUCH IS IT?WAT KOST DAT?
CAN I PAY WITH MY CREDIT CARD?KAN IK MET MIJN CREDIT CARD BETALEN?
I’M LOOKING FOR A BAKER’S/BUTCHER’S/APOTHECARY’S/  RESTAURANT/ SUPERMARKET/ DOCTOR’S/ GARAGE/ BANK/ CLOTHING STORE.IK ZOEK EEN BAKKER/ SLAGER /APOTHEEK/ RESTAURANT /SUPERMARKT /DOKTER/ GARAGE/ BANK/ KLEDINGZAAK.
  
ILLNESS – ACCIDENTZIEKTE – ONGEVAL
I’VE GOT A PROBLEM.IK HEB EEN PROBLEEM
HELP!HELP!
HURRY, CALL 112 (THE DUTCH 911)VLUG BEL 112!
CALL THE POLICE/FIRE BRIGADE/AN AMBULANCE!BEL DE POLITIE/ BRANDWEER/ EEN AMBULANCE!
WHERE’S THE POLICE OFFICE/HOSPITAL?WAAR IS HET POLITIEBUREAU/ZIEKENHUIS?
MY… HAS BEEN STOLEN.MIJN … IS GESTOLEN.
  
I’M ILL/ SICK/ DIZZY/ I’VE GOT A COLDIK BEN ZIEK/MISSELIJK/DUIZELIG/VERKOUDEN
I’VE GOT A STOMACH ACHE/ DIARRHOEA/ THE FLU/ A HEADACHE/ A THROATACHE/ PAIN IN THE EAR.IK HEN BUIKPIJN /DIARREE/ GRIEP/ HOOFDPIJN/ KOORTS/ KEELPIJN/ OORPIJN.
COULD YOU CALL A DOCTOR?WILT U EEN DOKTER BELLEN?
WHEN DOES THE DOCTOR GIVE CONSULTATIONS?WANNEER HEEFT DE DOKTER SPREEKUUR?
I’M LOOKING FOR A DENTIST/APOTHECARY’S.IK ZOEK EEN TANDARTS/APOTHEEK
I’VE GOT PAIN RIGHT HERE.IK HEB HIER PIJN.
…IS BOTHERING ME.IK HEB LAST VAN…